Kako popraviti kvarove na pumpi masažnog bazena na napuhavanje Lay-Z-Spa®?

Lay-Z-Spa® GCF

Pumpa vašeg bazena na napuhavanje ne radi ispravno i na zaslonu se prikazuje kôd kvara? U ovom smo članku za vas prikupili razloge nepravilnog rada pumpe i savjete kako lako i djelotvorno otkloniti kvarove.

Kvar E01

Na upravljačkoj ploči prikazuje se upozorenje o kvaru E01? To znači da senzor protoka vode nije u pravilnom položaju ili je neispravan.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu.

U tom slučaju napravite sljedeće:

 • isključite pumpu, lagano je kucnite 3 puta sa strane, a zatim ponovno spojite. Ako pumpa ne reagira, okrenite je na stranu kako bi senzor promijenio položaj.
 • preporučujemo da uz pomoć vrtnog crijeva isperete otvore B i C na pumpi. Prvo umetnite vrtno crijevo u otvor B i pustite da voda teče 2-3 minute. Ponovite postupak u otvoru C.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu. Iz sigurnosnih razloga nemojte koristiti produžne kabele za spajanje pumpe vašeg masažnog bazena na strujnu mrežu.

Ako kvar ne uspijete otkloniti gore opisanim postupkom, obratite se našem Centru za podršku.

Kvar E02

Ako pumpa otkrije smanjeni protok vode, na upravljačkoj ploči prikazat će se obavijest o kvaru E02. Jedan od glavnih razloga za to je nepravilno održavanje filtarskog uloška. Slijedite korake u nastavku da biste otklonili kvar:

 • isključite uređaj i pričekajte 30 sekundi prije ponovnog spajanja i resetiranja PRCD-a. To će ugasiti obavijest E02. 

Drugi razlozi za kvar E02

 • Brtveni čepovi su i dalje u bazenu. Prije filtriranja ili zagrijavanja vode u bazenu odnosno prije aktiviranja mjehurića uvijek uklonite brtvene čepove s unutarnje strane bazena.
 • Filtarski ulošci su prljavi. Izvadite uložak filtra iz kućišta filtra i provjerite ima li prljavštine. Ako je potrebno, očistite ga ili zamijenite novim. Prije instalacije provjerite je li filtar čist i suh.
 • U otvorima na pumpi nataložila se nečistoća. Preporučujemo da očistite otvor B i C na pumpi, opet uz pomoć vrtnog crijeva. Umetnite ga u otvor B i pustite da kroz njega teče voda 2-3 minute. Ponovite postupak u otvoru C.
 • Mrežice s unutarnje strane masažnog bazena očistite od nečistoća i ostataka kamenca.
 • Provjerite brtve na otvorima i u slučaju oštećenja ih zamijenite.
 • Senzori protoka vode ne rade. Ako gore navedeni postupci za rješavanje problema nisu urodili plodom, možda ne rade senzori protoka vode. Za dodatnu pomoć obratite se našem Centru za podršku.

Do kvara u protoku vode može doći i ako aparat nije spojen na fiksnu utičnicu. Nemojte koristiti produžne kabele ta priključivanje pumpe masažnog bazena.

Kvar E03 – odnosi se na starije modele

Obavijest o kvaru E03 se pojavljuje kad je problem povezan s temperaturom. U tom slučaju pumpa vas obavještava da je temperatura ispod 4 °C (u tom slučaju nemojte koristiti bazen). U tom se slučaju temperatura vode prvo mora provjeriti termometrom.

 • Ako je temperatura vode niža od 4 °C, isključite pumpu i pričekajte da temperatura dostigne 10 °C, a zatim ponovo uključite pumpu.
 • Ako je temperatura vode viša od 4 °C, isključite pumpu i ponovno je uključite. Ako obavijest o kvaru ne nestane, senzor temperature je neispravan.

Kvar E04

Kvar E04 također je povezan s temperaturom; u tom slučaju temperatura vode je iznad 50 °C (u tom slučaju ne koristite bazen). Uvijek provjerite temperaturu vode termometrom:

 • Ako je temperatura vode između 40 ° i 50 °C, isključite pumpu i pričekajte da temperatura vode dostigne 38 °C, a zatim ponovo uključite pumpu.
 • Ako je temperatura vode ispod 40 °C, pumpu isključite pa uključite. Ako i dalje prikazuje kvar E04, senzor temperature je neispravan.

Kvar E05

U slučaju kvara E05, pumpa signalizira probleme s priključkom senzora temperature ili su senzori temperature neispravni

Kvar E06

U slučaju neuspjelog ishoda testiranja pumpe masažnog bazena pojavljuje se obavijest o kvaru E06. Isključite pa uključite pumpu – ako se problem ponovi, to znači da sigurnosni sustav masažnog bazena upozorava na opasnu situaciju pa ne smijete koristiti bazen.

Kvar E08

Zašto se na upravljačkoj ploči pojavljuje obavijest o kvaru E08? Gumb RESET je isključen. Moguća su dva rješenja:

 • Ako je temperatura vode viša od 52 , nemojte koristiti bazen dok ponovno ne dostigne 35 . Isključite pumpu i malim, tankim predmetom pritisnite tipku RESET na pumpi. Zatim je ponovno spojite.
 • Ako je vanjska temperatura iznad 40 ili je pumpa izravno izložena sunčevoj svjetlosti, temperatura pumpe može premašiti 52 i uzrokovati isključivanje gumba RESET. U tom slučaju isključite pumpu i pričekajte da se ohladi, a zatim pritisnite tipku RESET i ponovno pokrenite uređaj za zagrijavanje.

Kvar E09

Ova vrsta obavijesti ukazuje na problem s toplinskim osiguračem.

Kvar E12

Ako sustav otkrije puštanje vode unutar pumpe, upravljačka ploča prikazat će obavijest o kvaru E12.

Nemojte pokušavati resetirati ili koristiti pumpu sve dok je kod greške E12 vidljiv, već kontaktirajte naš centar za podršku koji će vam priskočiti u pomoć.

Kvar E13

Je li kod pogreške E13 prikazan na vašoj Lay-Z-Spa pumpi? To znači da vaš Lay-Z-Spa® ima problema sa signalom u pumpi.

Ovaj kod pogreške može se vidjeti na 2017 i novijim pumpama. (Datum spa pumpe može biti na srebrnoj naljepnici na samom kućištu pumpe (S/N broj) ili ugraviran unutar ručki.)

Ako se pojavi ovaj kod pogreške, kontaktirajte naš centar za podršku jer će pumpu trebati zamijeniti ili popraviti. Budući da postoji problem sa signalom između dvije komponente u kućištu, nemojte pokušavati popraviti ili otvoriti pumpu.

Kvar E15

Obavijest o kvaru E15 pojavljuje se ako se Wi-Fi modul ne može uspješno povezati. Da biste riješili ovaj problem, jednostavno pritisnite bilo koji gumb i nastavite koristiti bazen.

Kvar GCF

Upravljačka ploča obično prikazuje obavijest o kvaru 6CF ili GCF kod prve upotrebe jer naši masažni bazeni imaju visoku razinu sigurnosne kontrole, pa se ovo upozorenje javlja kada je masažni bazen uključen u utičnicu bez odgovarajućeg uzemljenja. Za rješenje problema obratite se kvalificiranom električaru koji će pregledati vaše električne instalacije.

Trebate više informacija?

Pridružite se Facebook grupi >>> Bestway za Vas i pitajte za mišljenje i iskustvo drugih korisnika. Možete se obratiti i našem centru za podršku na servis@bestway.si. Naši ljubazni savjetnici rado će vam pomoći!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial